Scroll to top
Jagieła - Burmistrz Ząbkowiczan 2018
Podaj

Dariusz Jagieła

burmistrz Ząbkowiczan 2018

zobacz więcej

Mąż, ojciec, dziadek, gospodarz, a w wolnych chwilach biegacz i amator pieszych wędrówek. Kandydat na burmistrza Ząbkowic Śląskich.

Otwieramy dyskusję, w której będzie co najmniej 101 pomysłów na lepsze dziś i jutro dla każdego z nas.

News

Badź na bieżąco

Aktualności

SONDA NR 2: drogi czy ekologia?

SONDA NR 2: drogi czy ekologia?

Jeszcze przed wakacjami pytaliśmy Państwa o to czy samorząd naszej gminy powinien bardziej skupić się na jakości dróg na naszym terenie czy też na problematyce…

Dariusz Jagieła 19 sierpnia 2018
Kandyduję na jedną kadencję

Kandyduję na jedną kadencję

Drodzy mieszkańcy, dzisiaj przed południem premier Mateusz Morawiecki ogłosił termin wyborów na 21 października. Dlatego pozwólcie Państwo, mieszkańcy naszej…

Dariusz Jagieła 14 sierpnia 2018
Burmistrz dla Ząbkowiczan

Burmistrz dla Ząbkowiczan

Za kilka dni zostanie ogłoszony termin wyborów samorządowych. Rozpocznie się kampania wyborcza przesądzająca o tym, jakie cele będą podejmowane i realizowane…

Dariusz Jagieła 10 sierpnia 2018
Dwa baseny na trzecie wybory?

Dwa baseny na trzecie wybory?

Powstanie funkcjonalnego i atrakcyjnego ośrodka aktywnego wypoczynku powinno przyświecać samorządowi gminnemu, jeśli naprawdę troszczy się o warunki życia…

Dariusz Jagieła 7 sierpnia 2018
Program

101 pomysłów dla Ząbkowic Śląskich

#101pomysłów

Gmina, w której jest PRACA

• cała gmina strefą ekonomiczną,
• nowy państwowy zakład pracy – najlepiej z branży zbrojeniowej,
• preferencje dla rozpoczynających działalność gospodarczą,
• kooperacja samorządu gminnego z przedsiębiorcami,
• zaangażowanie w budowę nowej drogi krajowej nr 8,
• sprzyjanie połączeniom komunikacyjnym miasta z regionem poprzez linie kolejowej i autobusowe oraz budowa centrum przesiadkowego (w obrębie al. Niepodległości i ul. Kolejowej).

Gmina, w której RODZINA jest priorytetem

• budownictwo wielorodzinne w ramach programu Mieszkanie Plus
• dostępność miejsc w żłobkach i przedszkolach w ramach programu Maluch Plus,
• powstanie placówki dziennego pobytu dla osób starszych w ramach programu Senior Plus,
• zdecydowane usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych w ramach programu Dostępność Plus,
• premiowanie narodzin dzieci,
• rozwiązania przyjazne dla rodzin wielodzietnych.

Gmina, w której troszczymy się o ZDROWIE

• budowa placówki otwartej służby zdrowia na terenie szeroko rozumianego Osiedla Słonecznego,
• dostępność opieki zdrowotnej dla uczniów w placówkach oświatowych,
• eliminacja zjawisk zagrażających zdrowiu mieszkańców, w tym zanieczyszczenia powietrza – w tym pozyskanie środków na dokończenie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,
• współdziałanie z instytucjami służby zdrowia na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych, w tym sfinansowanie badań lub zabiegów profilaktycznych dla wskazanych grup ryzyka.

Gmina, w której zapewniamy BEZPIECZEŃSTWO

• budowa II odcinka obwodnicy miasta w celu ograniczenia ciężkiego transportu w obrębie szeroko rozumianego Osiedla Słonecznego,
• przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań na ronda – na przykład: ul. Wrocławska / ul. Żeromskiego / ul. Waryńskiego, ul. Legnicka / droga krajowa nr 8.
• systematyczne modernizacje infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem kolizyjnych skrzyżowań, przejść dla pieszych i tras rowerowych,
• sprawne oświetlenie uliczne w mieście i na wsiach,
• monitoring wizyjny połączony z całodobową aktywnością służb we współpracy z policją,
• aktywność w kwestii współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli.

Gmina, gdzie EDUKACJA stanowi inwestycję

• wieloletnie programy wsparcia dla uczniów osiągających sukcesy edukacyjne,
• systemowe wsparcie dla uczniów wymagających indywidualizacji nauczania,
• nauka i nauczanie w lepszych warunkach, co oznacza wzrost nakładów na obiekty oświatowe i ich wyposażenie,
• utrzymanie funkcji oświatowych w budynku po likwidowanym gimnazjum publicznym nr 2.

Gmina, na terenie której TURYSTYKA I SPORT są ważne

• kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego (w tym zadaszenie trybun, oświetlenie i remont płyty głównej wraz z bieżnią) oraz terenów przyległych pod kątem utworzenia parku sportowo-rekreacyjnego,
• natychmiastowe działanie na rzecz pozyskania dofinansowania do budowy krytej pływalni do poziomu co najmniej 75% wszystkich kosztów inwestycji,
• budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Osiedla Pallotyńskiego,
• modernizowanie boisk i ich zaplecza w sołectwach w porozumieniu ze stowarzyszeniami sportowymi,
• odnowa ruin ząbkowickiego zamku, aby obiekt stał się codziennie dostępnym produktem turystycznym (ekspozycje, gastronomia, koncerty),
• wsparcie budżetowe dla podmiotów prowadzących odnowę obiektów zabytkowych i przywracających im funkcje użytkowe.

Historia

Dariusz Jagieła - poznajmy się

O mnie

Wykształcenie

Dariusz Jagieła ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu w zakresie ekonomiki rolnictwa i ma za sobą też studia podyplomowe dotyczące finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszy europejskich. Od czasów pracy na kolei związał się ze związkami zawodowymi, był członkiem komisji zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Doświadczenie

Życie zawodowe rozpoczęło się w Zakładzie Zabezpieczenia Ruchu PKP w Ząbkowicach Śląskich. Potem na rok trafił do wojska. Pełnił funkcję Prezesa Izby Rolniczej na terenie ówczesnego województwa wałbrzyskiego. W latach 1994 – 2007 roku w Społecznej Radzie Doradztwa Rolniczego przy Ministrze Rolnictwa, gdzie zajmował się problematyką rozwiązań prawnych dla terenów górskich, podgórskich i zdegradowanych. Reprezentował polskich rolników na konferencji w Brukseli w 1997 roku, zorganizowanej dla krajów aspirujących do wstąpienia Unii Europejskiej, Jest akcjonariuszem Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego, gdzie był wieloletnim przewodniczącym Rady Nadzorczej. Pełnił funkcję sekretarza gminy wiejskiej Dzierżoniów. Wraz z synem prowadzi firmę doradztwa gospodarczego, a na co dzień zajmuje się też gospodarstwem rolnym.