Scroll to top
Dariusz Jagieła
Podaj

Dariusz Jagieła

Inicjatywa dla Ząbkowic Śląskich

zobacz więcej

Mąż, ojciec, dziadek, gospodarz, a w wolnych chwilach biegacz i amator pieszych wędrówek. Kandydat na burmistrza Ząbkowic Śląskich.

Otwieramy dyskusję, w której będzie co najmniej 101 pomysłów na lepsze dziś i jutro dla każdego z nas.

News

Badź na bieżąco

Aktualności

Mamy nowy 2019 rok!

Mamy nowy 2019 rok!

Moi Drodzy, mija rok 2018 – rok, który będziemy wspominać – każdy z nas, po swojemu. Wierzę, że mamy wiele wspólnych i dobrych przeżyć za nami. Przed…

Dariusz Jagieła 31 grudnia 2018
Mamy Boże Narodzenie!

Mamy Boże Narodzenie!

Drodzy, mamy Boże Narodzenie! To wielka radość i dzielmy się nią. Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia. Chciałbym bardzo osobiście każdej i każdemu…

Dariusz Jagieła 24 grudnia 2018
Organizujemy się na nowo!

Organizujemy się na nowo!

Dariusz Jagieła udzielił wywiadu „Gazecie Ząbkowickiej” (nr 271/2018). Tą rozmową zapraszamy ponownie do współdziałania na rzecz gminy Ząbkowice Śląskie.…

Dariusz Jagieła 3 grudnia 2018
Znamy już wyniki wyborów samorządowych

Znamy już wyniki wyborów samorządowych

Szanowni Państwo, znamy już wyniki wyborów samorządowych, które wyznaczyły tor Gminie Ząbkowice Śląskie na pięć lat. Dziękuję Paniom i Panom za zaufanie…

Dariusz Jagieła 22 października 2018
Program

101 pomysłów dla Ząbkowic Śląskich

#101pomysłów

Gmina, w której jest PRACA

• cała gmina strefą ekonomiczną,
• nowy państwowy zakład pracy – najlepiej z branży zbrojeniowej,
• preferencje dla rozpoczynających działalność gospodarczą,
• kooperacja samorządu gminnego z przedsiębiorcami,
• zaangażowanie w budowę nowej drogi krajowej nr 8,
• sprzyjanie połączeniom komunikacyjnym miasta z regionem poprzez linie kolejowej i autobusowe oraz budowa centrum przesiadkowego (w obrębie al. Niepodległości i ul. Kolejowej).

Gmina, w której RODZINA jest priorytetem

• budownictwo wielorodzinne w ramach programu Mieszkanie Plus
• dostępność miejsc w żłobkach i przedszkolach w ramach programu Maluch Plus,
• powstanie placówki dziennego pobytu dla osób starszych w ramach programu Senior Plus,
• zdecydowane usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych w ramach programu Dostępność Plus,
• premiowanie narodzin dzieci,
• rozwiązania przyjazne dla rodzin wielodzietnych.

Gmina, w której troszczymy się o ZDROWIE

• budowa placówki otwartej służby zdrowia na terenie szeroko rozumianego Osiedla Słonecznego,
• dostępność opieki zdrowotnej dla uczniów w placówkach oświatowych,
• eliminacja zjawisk zagrażających zdrowiu mieszkańców, w tym zanieczyszczenia powietrza – w tym pozyskanie środków na dokończenie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,
• współdziałanie z instytucjami służby zdrowia na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych, w tym sfinansowanie badań lub zabiegów profilaktycznych dla wskazanych grup ryzyka.

Gmina, w której zapewniamy BEZPIECZEŃSTWO

• budowa II odcinka obwodnicy miasta w celu ograniczenia ciężkiego transportu w obrębie szeroko rozumianego Osiedla Słonecznego,
• przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań na ronda – na przykład: ul. Wrocławska / ul. Żeromskiego / ul. Waryńskiego, ul. Legnicka / droga krajowa nr 8.
• systematyczne modernizacje infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem kolizyjnych skrzyżowań, przejść dla pieszych i tras rowerowych,
• sprawne oświetlenie uliczne w mieście i na wsiach,
• monitoring wizyjny połączony z całodobową aktywnością służb we współpracy z policją,
• aktywność w kwestii współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli.

Gmina, gdzie EDUKACJA stanowi inwestycję

• wieloletnie programy wsparcia dla uczniów osiągających sukcesy edukacyjne,
• systemowe wsparcie dla uczniów wymagających indywidualizacji nauczania,
• nauka i nauczanie w lepszych warunkach, co oznacza wzrost nakładów na obiekty oświatowe i ich wyposażenie,
• utrzymanie funkcji oświatowych w budynku po likwidowanym gimnazjum publicznym nr 2.

Gmina, na terenie której TURYSTYKA I SPORT są ważne

• kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego (w tym zadaszenie trybun, oświetlenie i remont płyty głównej wraz z bieżnią) oraz terenów przyległych pod kątem utworzenia parku sportowo-rekreacyjnego,
• natychmiastowe działanie na rzecz pozyskania dofinansowania do budowy krytej pływalni do poziomu co najmniej 75% wszystkich kosztów inwestycji,
• budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Osiedla Pallotyńskiego,
• modernizowanie boisk i ich zaplecza w sołectwach w porozumieniu ze stowarzyszeniami sportowymi,
• odnowa ruin ząbkowickiego zamku, aby obiekt stał się codziennie dostępnym produktem turystycznym (ekspozycje, gastronomia, koncerty),
• wsparcie budżetowe dla podmiotów prowadzących odnowę obiektów zabytkowych i przywracających im funkcje użytkowe.

Historia

Dariusz Jagieła - poznajmy się

O mnie

Wykształcenie

Dariusz Jagieła ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu w zakresie ekonomiki rolnictwa i ma za sobą też studia podyplomowe dotyczące finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszy europejskich. Od czasów pracy na kolei związał się ze związkami zawodowymi, był członkiem komisji zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Doświadczenie

Życie zawodowe rozpoczęło się w Zakładzie Zabezpieczenia Ruchu PKP w Ząbkowicach Śląskich. Potem na rok trafił do wojska. Pełnił funkcję Prezesa Izby Rolniczej na terenie ówczesnego województwa wałbrzyskiego. W latach 1994 – 2007 roku w Społecznej Radzie Doradztwa Rolniczego przy Ministrze Rolnictwa, gdzie zajmował się problematyką rozwiązań prawnych dla terenów górskich, podgórskich i zdegradowanych. Reprezentował polskich rolników na konferencji w Brukseli w 1997 roku, zorganizowanej dla krajów aspirujących do wstąpienia Unii Europejskiej, Jest akcjonariuszem Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego, gdzie był wieloletnim przewodniczącym Rady Nadzorczej. Pełnił funkcję sekretarza gminy wiejskiej Dzierżoniów. Wraz z synem prowadzi firmę doradztwa gospodarczego, a na co dzień zajmuje się też gospodarstwem rolnym.