Scroll to top
Dariusz Jagieła
Podaj

Praca dla ząbkowiczan to warunek trwania naszej gminy


Dariusz Jagieła - 16 października 2018 - 0 comments

Samorząd gminny, po 21 października 2018 roku – jeśli zostanę wybrany burmistrzem Ząbkowic Śląskich – będzie skutecznie tworzyć warunki prawne i infrastrukturalne dla powstania dużego zakładu pracy na terenie naszej Gminy – powiedział podczas dzisiejszej konferencji tematycznej Dariusz Jagieła.

Gmina jest odpowiedzialna za uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego i przygotowanie terenów pod zabudowę przemysłową. Działania te mogą uzyskiwać znaczące wsparcie finansowe ze strony administracji rządowej, jak to ma miejsce w innych miastach (np. Bardo czy Jaworzyna Śląska). Lokowanie fabryk jest też efektem decyzji politycznych i dlatego burmistrz musi być wolny od barw partyjnych, by móc rozmawiać z każdym, kto zdolny jest kreować pozytywny obraz oferty inwestycyjnej Gminy Ząbkowice Śląskie. Miejsca pracy w możliwie bliskim położeniu od miejsca zamieszkania to jeden z warunków stabilizacji materialnej rodzin i zachęta do planowania swojej przyszłości dla osób młodych podejmujących naukę czy studia.

Praca dla ząbkowiczan to przyszłość gminy Ząbkowice Śląskie

„Przyszłość Gminy Ząbkowice Śląskie to praca dla ząbkowiczan” – briefing Dariusz Jagieła – #dzieje_się_teraz #to_co_widzimy_na_żywo #Wybory2018

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Wtorek, 16 października 2018

Taki plan nakreślił Dariusz Jagieła i ponowił swoje wcześniejsze deklaracje dotyczące szybkich działań mających na celu gospodarcze ożywienie Ząbkowic Śląskich.

Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slide

Na wstępie dzisiejszej konferencji, ostatniej przed niedzielnymi wyborami, Dariusz Jagieła poinformował, że kontrkandydaci w wyborach na burmistrza Ząbkowic Śląskich zostali pisemnie zaproszeni do udziału w debacie, jaka jest zaplanowana na godz. 18:00 w czwartek 18 października 2018 r. w Ząbkowickim Ośrodku Kultury. W przesłanym im w ubiegłym tygodniu liście zostały wskazane warunki równego udziału kandydatów oraz zasady prowadzenia debaty. Wyrażona też została gotowość uzgadniania szczegółowych warunków przebiegu debaty.