Scroll to top
Dariusz Jagieła
Podaj

SONDA NR 8: komunikacja czy bezpieczeństwo


Dariusz Jagieła - 17 października 2018 - 0 comments

Za nami ósma i ostatnia przed niedzielnymi wyborami sonda, przy pomocy której od kilku miesięcy mogliśmy wszyscy zobaczyć opinie ząbkowiczan w sprawach mających znaczenie dla naszej lokalnej społeczności.

Tym razem pytaliśmy czy sprawą, która w Gminie Ząbkowice Śląskie wymaga pilnej poprawy jest zdecydowana poprawa dostępu do komunikacji zbiorowej, czy też bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy.

Kwestie związane z komunikacją publiczną wskazało 52% respondentów naszej ankiety. Natomiast sprawę bezpieczeństwa publicznego za ważną uznało 48% osób, które udzieliły odpowiedzi. Ten wynik – dość zrównoważony – oznacza, iż obie sfery życia w naszej gminie zasługują na równie pilne i poważne potraktowanie. Zdaniem Dariusza Jagieły – naszego kandydata na burmistrza Ząbkowic Śląskich – oba sektory wymagają aktywności samorządu gminnego w porozumieniu z innymi gminami i powiatem oraz instytucjami administracji rządowej. Taki też plan działania zakłada nasz kandydat po wyborach, które odbędą się w najbliższą niedzielę.

Ankiety prowadziliśmy w ramach kampanii społecznej pod hasłem 101 Pomysłów Dla Ząbkowic Śląskich. Klikając TUTAJ można zapoznać się ze wszystkimi ich wynikami. Dziękujemy Państwu za udzielanie odpowiedzi, które będą stanowić wytyczne w pracy już po wyborach samorządowych.